درخواست تست آزمون عادی
[ برگشت به فرم ]

موارد الزامی با علامت ستاره (*) مشخص شده‌اند.
- اطلاعات متقاضی
1 نام و نام خانوادگی متقاضی
2 نام شرکت/سازمان/دانشگاه
3 کد اقتصادی شرکت
4 کد ملی/شماره ثبت
5 نام و نشان نماینده
6 کد تعرفه
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
آزاد
دانشجویی
سازمانی
همکار
7 معرفی نامه/کارت دانشجویی


لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.
- اطلاعات نمونه آزمون
8 تعداد نمونه آزمون
9 شماره فنی قطعات آزمون
10 تصویر نمونه ها


لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.
11 مشخصات نمونه

شامل ابعاد و ویژگی های نمونه، وزن، سمیت و خورندگی

به عنوان مثال: ارتفاع* عرض * طول ،12 کیلوگرم، سمیت ندارد، خوردنگی ندارد.

- جذب الکترومغناطیس
12 جذب الکترومغناطیسی


 
 به روش موجبری
 به روش دهانه موجبری
 به روش کمانه پیشرفته
13 مشخصات ریدوم (Radome)
 اندازه گیری مشخصات الکترومغناطیسی ریدوم با امکان به کارگیری موقعیت دهنده های سفارشی
 بازدهی عبوری الکترومغناطیسی اعوجاج پرتو تشعشعی
 اختلال در خطای بورد ساید
 اختلال در پرتو تشعشعی آنتن میزان بازتابندگی
- مشخصه های عملکردی آنتن
14 مشخصه های عملکردی آنتن
 الگو های تشعشعی 3D
 الگوی تشعشعی 2D
 رزولوشن استاندارد
 اندازه گیری قطبش
 رزولوشن بالا
 مرکز فاز
 بهره تشعشعی (Gain)
- سطح مقطع راداری
15 سطح مقطع راداری
 سطح مقطع راداری
 کاهش سطح مقطع راداری
- خواص الکترومغناطیسی مواد
16 خواص الکترومغناطیسی مواد
 خواص الکترومغناطیسی مواد
- پارامترهای پراکندگی (S-parameter)
17 پارامترهای پراکندگی (S-parameter)
 پارامترهای S
 VSWR
 اندازه گیری طیف فرکانسی
 اندازه گیری توان RF
 نویز فاز و پایداری فرکانسی
- شیمی
18 شیمی
 چسبندگی Pull Off
 گرانروی مایعات با فورد کاپ
 نسبت فرار و درصد وزنی جامعات
 درصد حجمی مواد
 ضخامت سنجی تر
 ضخامت سنجی خشک غیرمخرب
 تعیین اندازه ذرات در دیسپرسیون
 تعیین زمان خشک شدن
 خمش با مندرل مخروطی
 اندازه گیری شره رنگ
 دانسیته با پیکنومتر
- اطلاعات آزمون
19 توضیحات آزمون
20 تاریخ درخواست

تاریخ شمسى:

21 آیا نتایج تست محرمانه است ؟
یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید:
خیر
بلی
- اطلاعات تماس
22 شماره تلفن ثابت
23 شماره تلفن همراه
24 آدرس دقیق پستی
25 آدرس الکترونیکی
26 کد پستی
- قوانین و مقررات آزمایشگاه
کارفرمای گرامی 
تایید این فرم به معنای آن است که شما  قوانین و مقررات آزمایشگاه   را مطالعه نموده اید و با آن موافق هستید. 
27
  قوانین و مقررات آزمایشگاه را مطالعه کردم و با آن موافق هستم.